Barion Pixel

Vrátenie tovaru

Ako vrátiť tovar?

Pre vrátenie tovaru je možné použiť aj ZÁSIELKOVŇU. Stačí, keď nám napíšeš e-mail a my ti obratom zašleme štítok s identifikátorom, ktorý nalepíš na balíček a podáš na ľubovoľnom podacom mieste ZÁSIELKOVNE.

Poplatok za využitie tejto služby sú 3 EURÁ, ktoré odčítame z hodnoty objednávky.

K tovaru, prosím, prilož vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy.

 

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

A) Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

B) Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:

  • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
  • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
  • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

C)  Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Ako reklamovať tovar?

V prípade reklamácie si, prosím, naštuduj naše Obchodné podmienky. Vyplň Formulár Reklamácia tovaru a zašli nám ho spolu spolu s produktom na adresu Sabina Parimuchová, Pionýrska 19, 60200 Brno, Česká republika.  

Pre vrátenie tovaru je možné použiť aj ZÁSIELKOVŇU. Stačí, keď nám napíšeš e-mail a my ti obratom zašleme štítok s identifikátorom, ktorý nalepíš na balíček a podáš na ľubovoľnom podacom mieste ZÁSIELKOVNE. Poplatok za využitie tejto služby sú 3 EURÁ.

Viac v Obchodných podmienkach.